Armirano-betonske-gradevine

Našim dugogodišnjim iskustvom isprofilirali smo se u jedno od vodećih građevinskih poduzeća u izvođenju AB građevina kao što su:

 • AB konstrukcije
 • AB temelji
 • AB ploče
 • AB potporni zidovi
 • AB podrumi
 • AB spreminici
 • AB silosi
 • Bioplinska postrojenja

Ovisno o željama investitora, izvodimo razne oblike AB građevina, pri čemu koristimo vlastitu oplatu i po potrebi specijalne oplate raznih svjetskih proizvođača.

AB SPREMNICI

Gradimo spremnike raznih oblika za tekuće i krute tvari, za poslovne, komunalne ili poljoprivredne namjene.

Kod okruglih AB spremnika koristimo stabilnu čeličnu oplatu koja omogućava montažu unutarnje i vanjske oplate bez postavljanja zidnih sidara i razupornih cijevi kroz zidove. Time je zajamčen najviši stupanj nepropusnosti. S tim patentiranim sustavom oplate tvrtke WOLF SYSTEM i načinom izgradnje postižemo brzu i kvalitetnu izgradnju monolitnih okruglih AB spremnika, dimenzija promjera od 2,5 m do 50 metara, sa ili bez stropne konstrukcije.

Kod naših spremnika nisu potrebni naknadni radovi za postizanje nepropusnosti!

Vrste AB spremnika:

 • spremnici za pogonsku/procesnu vodu
 • spremnici tekućeg gnojiva
 • lagune
 • spremnici za drvnu sječku
 • taložnice
 • sabirne jame
 • spremnici za procjednu vodu
 • retencioni bazeni za kišnicu
 • spremnici pitke vode

BIOPLINSKA POSTROJENJA

Dobro smo upoznati s obnovljivim izvorima energije. Možemo Vam ponuditi kompletnu uslugu – od projektiranja, do izvedbe bioplinskih postrojenja.

Vrste bioenergetskih postrojenja:

 • Postrojenja za sušenje drvne sječke
 • Ogrjevne centrale
 • Suha fermentacija
 • Skladišta za biomasu.

Izgradite vlastito postrojenje za dobivanje bioenergije, uz naše iskustvo i suradnju sa stručnim partnerima!

AB SILOSI

Gradimo silose raznih oblika i namjena: trenč silosi, silosi za biomasu, silosi za cijelo zrno, za stočnu hranu itd.

Kod okruglih AB silosa koristimo stabilnu čeličnu oplatu koja omogućava montažu unutarnje i vanjske oplate bez postavljanja zidnih sidara i razupornih cijevi kroz zidove. Time je zajamčen najviši stupanj nepropusnosti. S tim patentiranim sustavom oplate tvrtke WOLF SYSTEM i načinom izgradnje postižemo brzu i kvalitetnu izgradnju monolitnih okruglih AB silosa, prilagodljivih dimenzija promjera i visina sa ili bez stropne konstrukcije.

Vrste AB silosa:

 • trenč silosi
 • silosi za biomasu
 • silosi za cijelo zrno
 • silosi za stočnu hranu
 • silosi za žito
 • silosi za drvnu sječku
 • silosi za piljevinu
 • silosi za strugotinu
 • silosi za cement/puhor

PROJEKTIRANJE ARMIRANO BETONSKIH GRAĐEVINA

Naš stručni tim s dugogodišnjim iskustvom, sastavljen od arhitekta i inženjera građevine, rado će Vas podržati u projektiranju Vaše građevine te će, ovisno o njenoj namjeni, za Vas pronaći najisplativije rješenje. Pritom ćemo uvažiti sve tehničke i statičke uvjete i Vaše prijedloge o funkcionalnosti i izgledu građevine. Naš odjel za projektiranje će se pobrinuti oko izrade idejnog i/ili glavnog projekta, projekta statike te svih potrebnih instalacijskih projekata, a sve u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

Potom ćemo rado, na obostrano zadovoljstvo, pristupiti i izvođenju projektiranih građevina.

Pri projektiranju usko surađujemo s priznatim stručnjacima – tehnolozima koji prate sve novine u području opremanja za tehničko-tehnološke procese.