Naš stručni tim s dugogodišnjim iskustvom, sastavljen od arhitekta i inženjera građevine, rado će Vas podržati u projektiranju Vaše građevine te će, ovisno o njenoj namjeni, za Vas pronaći najisplativije rješenje. Pritom ćemo uvažiti sve tehničke i statičke uvjete i Vaše prijedloge o funkcionalnosti i izgledu građevine.Naš odjel za projektiranje će se pobrinuti oko izrade idejnog i/ili glavnog projekta, projekta statike te svih potrebnih instalacijskih projekata, a sve u svrhu ishođenja građevinske dozvole.

Potom ćemo rado, na obostrano zadovoljstvo, pristupiti i izvođenju projektiranih građevina.

Pri projektiranju usko surađujemo s priznatim stručnjacima – tehnolozima koji prate sve novine u području opremanja za tehničko-tehnološke procese.

Usluge projektnog ureda:

  • Projektiranje poljoprivrednih građevina
  • Projektiranje bioplinskih postrojenja
  • Projektiranje industrijskih građevina
  • Projektiranje armirano betonskih građevina
  • Projektiranje obiteljskih kuća i ostalih stambenih građevina
  • Legalizacija nezakonito izvedenih građevina
  • Nadzor